Substral Citrusnäring

Substral citrusnæring

PRODUKTET
Spesialnæring som gir sitrusplanter og petuniaer bl.a. det jerntilskudd som nettopp disse plantene har stort behov for. Samtidig gjør Substral Sitrusnæring bladene sunne, grønne og sikrer en god fruktdannelse. Dersom sitrusplanten i en periode lider av jernmangel blir bladene gulfargede, hvilket avhjelpes med sitrusnæring.

ANVENDELSE
1/2 kapsel (7ml) til 1 liter vann.
Fra mars til september gjødsles 1-2 ganger om uken.
De øvrige måneder gjødsles kun annen hver uke.

STØRRELSE
250 ml

NPK-FORHOLD
6-2-5 med mikronæringsstoffer


Tilbaka.